K(olektiv)-A(vantura)- M(isija)- P(olet)

Organizujemo soprtske , rekreativne, jezičke i druge kampove za decu. Kamp osim što podrazumeva boravak na planini, moru, ishranu, prevoz, kamp ima svoj program, ciljeve i sadržaj. Naši programi su jedinstveni, zasnovani na savremenim metodama vežbanja, učenja , druženja i sticanja novih veština, prilagođeni deci i omladini. Radom kampa rukovode članovi stručnog tima, iskusni treneri i instruktori, kao i profesori, predavači,  profesionalni animatori.
Kamp se odvija u više segmenata: Druženje, aktiviranje, motivisanje, sticanje novih znanja i veština, novih poznanstava, edukacija, razvoj svesti o zdravim stilovima života, organizovanje sportskih aktivnosti kao i sveobuhvatno sagledavanje dečijih potreba

Ciljevi kampa :
B
oravak u prirodi, na svežem vazduhu, konzumiranje zdrave hrane

Razvoj ljubavi prema sebi, prema prirodi i prema drugima

Jačanje svesti o potrebi za fizičkom aktivnošću i aktivnim načinom života

Sticanje znanja i veština ( strani jezici, ples, fizičke vežbe, sport)

Druženje, medjusobno poštovanje, osecaj kolektivizma i pozitivnog duha

Oslobadjanje kroz zabavu, igru i ples.

 

+381 11 3281 947

©2019 by www.travelkids.rs. Proudly created with Wix.com