+381 11 3281 947

©2019 by www.travelkids.rs. Proudly created with Wix.com

 

PROGRAM SMEH JOGE ZA DECU

Istraživanja nam govore da se deca smeju više od 400 puta na dan dok se igraju sa svojim vršnjacima, ali šta se dešava sa decom u našem modernom svetu? Deca svoje detinjstvo provedu u igri, kada nauče o životu i razvijaju emocionalne veštine – Emocijonalnu Inteligenciju. Ali, današnja deca, u našem svetu koji se brzo menja, se suočavaju sa drugačijom stvarnosti odrastanja. Postoji sve veća potreba za smehom i igrom kod dece svih uzrasta.

Smeh može da pomogne deci da se oslobode stresa i da zameni deo vremena za igru koje su izgubili zbog sistema obrazovanja i promene životnog stila. Smeh Joga je najbolja tehnika koja unosi više smeha u dečije živote. Ona promoviše grupno smejanje bez potrebe za humorom ili šalama. Pokazala se kao veoma efektivna kada se inkorporira u obrazovni sistem, kako pomaže da se eleminišu faktori koji izazivaju stres između đaka i ometaju zdrave odnose.

Čas Smeh joge se sastoji od serije jednostavnih, zabavnih i blagih vežbi, fizička aktivnost koja dovodi kiseonik u krv i druge organe, čineći da deca budu puna energije i povećava njihovu fizičku spremnost.


Smeh joga u školama

Škola je je veliki deo života većine ljudi. Obično taj deo života pamtimo zauvek. U poslednje vreme škole postaju veoma kreativne u svojoj ponudi aktivnosti deci i njihovim roditeljima. Smeh Joga je jedan od programa koji je uveden u škole širom Indije, Amerike, Australije, a u Dablinu u Irskoj, takođe rade na tome da uvedu Smeh Jogu u škole za decu, nastavnike i roditelje. Iztraživanja u školama u Indiji, Americi i Australiji su pokazala da redovno praktikovanje Smeh joge vodi do bolje komunikacije između đaka i đaka, đaka i nastavnika, kao i dece i roditelja, dalje dovodi do boljeg i pozitivnog raspoloženja u celoj školi, do većeg prisutstva na časovima (do nultog izostajanja sa časova) i do boljih ocena u školi kao i sve ukupnog uspeha u školskim i vanškolskim aktivnostima. Najvažnije: Nulto odsutstvovanje sa časova!!!
Smeh Joga kao programska aktivnost u škole se uvodi širom sveta. To je odlična aktivnost kako svima donosi zdravstvene, lične i društvene koristi. Najočiglednija korist je to što se svi smeju, budu srećni i zabavljaju se. Takođe je poznato da Smeh joga: poboljšava školski uspeh, izgrađuje kreativnost, samopouzdanje, društveni život, budi radost i razigranost, smanjuje stres i anksioznost, povećava fizičku izdržljivost. Smeh Joga je siguran način da se podstaknu i uvedu pozitivni obrasci ponašanja, pruža nam novo iskustvo novog načina smejanja i načina širenja ljubavi i duha zajedništva, stvarajući skroz nov i divan način postojanja.